Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Koronea
Logo karate kielce koronea
AKTUALIZACJA 22.04.2019
Przejdź do treści

Menu główne:

ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA KARATE - KORONEA VI EDYCJA

NEWS
Liga Karate VI edycja - Kielce
Turniej Liga Karate VI edycja 25 maja 2019
I. ORGANIZATOR
Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea
ul. Żytnia 1 25-018 Kielce
tel./fax (041) 361-38-02, 508-447-347
Regon: 290912265
NIP: 959-12-36-407
II. PATRONAT HONOROWY
1. Wojewoda Świętokrzyski
2. Prezydent Miasta Kielc
3. Marszałek Województwa Świętokrzsyskiego
4. Dyrektor MOSiR
III. PATRONAT MEDIALNY
1. Echo Dnia
2. Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
3. Radio Kielce
4. Gazeta Wyborcza
IV. TERMIN I MIEJSCE
25.05.2019 r.- Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce
V. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA
 · Zgłoszenia zawodników dokonują kierownicy ekip drogą elektroniczną (z podaniem dokładnej, rzeczywistej wagi zawodnika, roku urodzenia oraz stopnia kyu).
 Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: ameryka10@wp.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 20.05.2019r. (poniedziałek)  do godz.24.00 (po tej dacie nie będzie możliwe dopisywanie zawodników).
 · Opłata startowa wynosi 35 zł – płatne w dniu zawodów ( w cenę wliczony jest obiad). Zawodnicy Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea ponoszą jedynie koszty obiadu - 15 zł.
VI. UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni.
2. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie,
- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia),
- czyste białe karategi,
- obowiązkowe ochraniacze osobiste (suspensoria-chłopcy, ochraniacze na piersi- dziewczęta),bawełniane ochraniacze na stopę-goleń oraz na ręce. Hogo i kask zapewnia organizator.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski zbliżony do standardów PFKS (granatowa koszula, czarne spodnie, żółta lub biała mucha, gwizdek).

UWAGA:
W przypadku braku dostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie również prawo    do modyfikacji kategorii wagowych. W związku z tym na  zgłoszeniach  bardzo  prosimy  o podanie dokładnej wagi zawodnika oraz stopnia. Dogrywki możliwe są od półfinałów. Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji wagi (jeżeli waga zawodnika podczas turnieju będzie odbiegała od tej w zgłoszeniu-zawodnik zostanie zdyskwalifikowany).

VII. KATEGORIE WAGOWE I WIEKOWE

1. Dozwolone techniki:
a) techniki nożne:
- mawashi-geri ( chudan, jodan)
- mae-geri chudan
- yoko-geri chudan
- ura-mawashi (chudan,jodan)
- low-kick, hiza geri chudan(dozwolone od kategorii młodzik i wyżej)
               Techniki obrotowe (ushiro-mawashi-geri jodan, ushiro-geri chudan) dozwolone są od kategorii senior.
b) techniki ręczne:
- wszystkie uderzenia seiken na tułów.

UWAGA:
Wszystkie pozostałe technik są zabronione. Zabronione są również: niekontrolowane, zbyt mocne ataki, unikanie walki, ucieczka z pola walki, łapanie, odpychanie, używanie niedozwolonych gestów i słów.
VIII. PROGRAM TURNIEJU
8.30  -  9.30 - weryfikacja zgłoszeń i dokumentów (dokonują szefowie ośrodków)
9.30 - 10.00 - odprawa sędziów
10.00 - oficjalne otwarcie zawodów
10.30 - rozpoczęcie walk turniejowych
Od godz. 13.00 – wydawanie obiadów
13.30 - półfinały, finały
16.00 - dekoracja zawodników (zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby uczestników)
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy klub ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć swoich zawodników.
2. Sędzią Głównym turnieju będzie shihan Krzysztof Borowiec – 5 dan.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
6. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 (nie ma walk o trzecie miejsce) otrzymają puchary  oraz dyplomy.
WAŻNE
Zgodę rodziców oraz kartę zgłoszeniową na VI edycję Świętokrzyskiej Ligii Karate Koronea, prosimy pobrać z naszej strony
z zakładki DO POBRANIA.
ALL RIGHTS RESERVED 2013-2019
Wykonanie strony www
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego