Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Koronea
Logo karate kielce koronea
AKTUALIZACJA 1.12.2019
Przejdź do treści

Menu główne:

ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA KARATE - VII EDYCJA MIKOŁAJKOWA - 7.12.2019

NEWS
Turniej mikołajkowy
Turniej Liga Karate VII edycja 7 grudnia 2019
I. ORGANIZATOR
Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea

ul. Żytnia 1 25-018 Kielce tel./fax (041) 361-38-02, 508-447-347
NIP: 959-12-36-407
II. PATRONAT HONOROWY
 
1. Wojewoda Świętokrzyski
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
3. Prezydent Miasta Kielce
4. Przewodniczący Rady Miasta Kielce
5. Dyrektor MOSiR

III. PATRONAT MEDIALNY
1. Echo Dnia
2. Radio Kielce
3. Gazeta Wyborcza
IV. OPIEKA MEDIALNA
1. Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
V. TERMIN I MIEJSCE
07.12.2019r.- Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce
VI. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA
• Zgłoszenia zawodników dokonują kierownicy ekip drogą elektroniczną               
• Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres email: a.lato@karatekyokushin-koronea.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 02.12.2019r. do godz. 24 (po tej dacie nie będzie możliwe dopisywanie zawodników).
• Opłata startowa dla osób spoza Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea wynosi 30 zł – płatne w dniu zawodów.

VII. UCZESTNICTWO
 
1.   W zawodach    mogą  wziąć   udział   ekipy  składające  się   z   dowolnej     liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni.
 
2.   Do startu w kumite będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
 
-  aktualne badania lekarskie,
 
-  dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia),
 
-  czyste białe karategi,
 
-  obowiązkowe ochraniacze osobiste w kategorii kumite (suspensoria-mężczyźni, ochraniacze na piersi-kobiety), kask i hogo zapewnia organizator.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.

Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski-granatowa koszula, czarne spodnie, żółta lub biała mucha, gwizdek.
VIII. KONKURENCJE I KATEGORIE
1. Kata

Kata dzieci dzieci 6-7 lat (2012 - 2013)
- “Walka z cieniem”
- Kihon kata sono ichi

Kata dzieci 8 – 9 lat (2010 – 2011)
- “Walka z cieniem”
- Kihon kata sono ichi
            - Taikyoku kata sono ichi

Kata dzieci 10-11 lat (2008 – 2009)
- Kihon kata sono ichi
            - Taikyoku kata sono ichi
            - Taikyoku kata sono ni
            - Taikyoku kata sono san

Kata kadetów 12 – 13 lat (2006 – 2007)
- Taikyoku kata sono ichi
            - Taikyoku kata sono ni
            - Taikyoku kata sono san
    - Pinian kata sono ichi

Kata młodzików 14 – 15 lat (2004 – 2005)
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
- Pinian kata sono ichi
             - Pinian kata sono ni
             - Pinian kata sono san

Kata juniorów 16 – 17 lat (2001 – 2003, nie ukończone 18 lat w dniu zawodów)
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
- Pinian kata sono ichi
             - Pinian kata sono ni
- Pinian kata sono san
- Pinian kata sono yon
             - Pinian kata sono go

UWAGA: Konkurencje kata w każdej kategorii wiekowej dla dziewcząt i chłopców rozegrane będą oddzielnie. Każdy zawodnik prezentuje jedno wybrane przez siebie kata z listy. Wykonanie kata spoza listy może skutkować dyskwalifikacją.

Kumite - turniej mikołajkowy
 UWAGA. W przypadku braku dostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie również prawo    do modyfikacji kategorii wagowych. W  związku z  tym na  zgłoszeniach  bardzo  prosimy  o podanie dokładnej wagi zawodnika oraz stopnia. Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji wagi (jeżeli waga zawodnika podczas turnieju będzie odbiegała od tej w zgłoszeniu-zawodnik zostanie zdyskwalifikowany).
IX. PROGRAM TURNIEJU
8.30  -  9.30 - weryfikacja zgłoszeń i dokumentów (dokonują szefowie ośrodków).
9.30 - 10.00 - odprawa sędziów.
10.00 - oficjalne otwarcie zawodów.
10.30 - rozpoczęcie kategorii kata, po jej zakończeniu odbędzie się dekoracja zawodników. Następnie rozpoczną się walki eliminacyjne w kategorii kumite.
12.30 - pokaz krav maga w wykonaniu instruktorów UNITED Krav Maga.
13.00 - półfinały, finały kumite.
16.00 - dekoracja zawodników (zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby uczestników). Nie ma klasyfikacji drużynowej.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy klub ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć swoich zawodników.
2. Sędzią Głównym turnieju będzie shihan Krzysztof Borowiec – 5 dan.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
6. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy.
WAŻNE
Wszystkie dokumenty potrzebne do udziału w turnieju, można pobrać w zakładce DO POBRANIA.
ALL RIGHTS RESERVED 2013-2019
Wykonanie strony www
Krajowy Rejestr Sądowy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego